Møter og arrangementer

Her finner du oversikt over Campustingets møter og andre arrangement.

Publikum og Foreleser

CAMPUSTINGMØTE

Campustinget møtes en gang pr måned. Møtene er åpne for studenter, så ta kontakt om du vil delta.

Forretnings Håndtrykk

ARBEIDSUTVALGMØTE

Forbereder saker til Campustinget. Møtes hyppig og vil gjerne ta imot saker fra studentene. Ta kontakt med oss på ctih@uit.no!

Illustrasjon_møte_colourbox.jpg

Studentlivseminaret

30. september til 1. oktober inviteres tillitsvalgte og aktive i studentforeninger til kurshelg! Mer info kommer.

We Need Your Support Today!