Møter og arrangementer

Her finner du oversikt over Campustingets møter og andre arrangement.

Publikum og Foreleser

CAMPUSTINGMØTE

Dato for neste møte kommer.

ARBEIDSUTVALGMØTE

Forbereder saker til Campustinget. Har du en sak, tak kontakt!

TILLITSVALGTMØTER

Følg med for info om neste tillitsvalgtmøte. 

We Need Your Support Today!

Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier