Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier

Møter og arrangementer

Publikum og Foreleser

CAMPUSTINGMØTE

Vårt månedtlige møte for medlemmene av campustinget.

TILLITSVALGTMØTER

Vi samler alle tillitsvalgte til felles møte. Info om møteplan kommer.

ARBEIDSUTVALGMØTE

Forbereder saker til Campustinget. Har du en sak, tak kontakt!

KARRIEREDAGEN

Karrieredagen er under planlegging. Mer info følger.

ÅPEN DAG

Campustinget deltar på UiTs åpen dag for VGS-elever.

We Need Your Support Today!

Alle møter og aktiviteter er inntil videre avlyst eller utsatt pga tiltak mot korona-virus.