Campustinget i Harstad
Snarveier

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

69384192_361658781415362_293084367801024

ctih@uit.no

77 05 81 53

Organisasjonskonsulent

Tone Christoffersen

OM OSS

Campustinget er studentdemokratiet ved UiT Campus Harstad. 
Vi jobber for studenters rettigheter og velferd.

Campustinget består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester.

I tillegg har vi et arbeidsutvalg med tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene,                                       mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid.
Campustinget jobber uavhengig av ledelse, administrasjon på UiT, og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ. 
Hovedmålet til Campustinget er å gjøre det studiehverdagen i Harstad så god som mulig. Vi kan hjelpe til med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår vi i veiledning til rette instanser.

ARBEIDSUTVALGET

Jørgen Arntzen

 

Leder

leder.ctih@uit.no

Kristoffer Nystad

 

Nestleder

nestleder.ctih@uit.no

Rune W. Olsen

Hovedtillitsvalgt

hovedtillitsvalgt.ctih@uit.no

Campustinget jobber for dine faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter. Vi ønsker å gjøre din studiehverdag enklere og bedre.

Campusrepresentanter

Studentparlamentet

 

CAMPUSTINGET

Leni Rask

Utdanningsrådgiver, medlem

Varamedlem AU

70193960_459835294610573_742349652895989

Marte Bjørkheim

Kommunikasjonsrådgiver, medlem

69760217_926269831059258_190718252130133

Even Aronsen

Fagdagsrådgiver, medlem

69892517_1153508601505625_30494301216445

Fredrik D. Jore

Velferdsrådgiver, varamedlem

69760873_2407082819528865_64407643661774

Valérian Penzo

Medlem

person ikon.jpg

Oliwia Bakos

Vara

person ikon.jpg

Tone Marit Eira

Medlem

person ikon.jpg

Christoper Amenya

Vara

person ikon.jpg
Alle foto: Kristoffer H. Nystad

Marte Bjørkheim

Medlem

69760217_926269831059258_190718252130133

Jørgen Arntzen

1. Vara

70617672_2346159658959625_50790800877483

Rune W. Olsen

Medlem

70007780_918429905198227_412426644075053

Fredrik D. Jore

2. Vara

69760873_2407082819528865_64407643661774