OM OSS

Campustinget er studentdemokratiet ved UiT Campus Harstad. 
Vi jobber for studenters rettigheter og velferd.

Campustinget består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester.

I tillegg har vi et arbeidsutvalg med tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene,                                       mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid.
Campustinget jobber uavhengig av ledelse, administrasjon på UiT, og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ. 
Hovedmålet til Campustinget er å gjøre det studiehverdagen i Harstad så god som mulig. Vi kan hjelpe til med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår vi i veiledning til rette instanser.

ARBEIDSUTVALGET

Rune.jpg

Rune W. Olsen

 

Leder

leder.ctih@uit.no

Daniel Fjelltveit

 

Nestleder

nestleder.ctih@uit.no

Valerian L. Penzo

Hovedtillitsvalgt

hovedtillitsvalgt.ctih@uit.no

Campustinget jobber for dine faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter. Vi ønsker å gjøre din studiehverdag enklere og bedre.

 

CAMPUSTINGET 2020/2021

Siv Sjalotte_foto Tomas Rolland.jpg

Siv Sjalotte Slettbakk

Utdanningsrådgiver, medlem

Tord.jpg

Tord Hillestad

Medlem

Arne_foto Tomas Rolland.jpg

Arne Paulsen

Medlem

June_foto Tomas Rolland.jpg

June Skaret

Varamedlem 

Lisa_foto Tomas Rolland.jpg

Lisa Moe Belsvik

Kommunikasjonsrådgiver, medlem

Remy Lagasse.jpg

Remy Melsæther Lagasse

Fagdagsrådgiver, AU vara,

varamedlem

Isabell Grønlund.jpeg

Isabell Grønlund

Varamedlem

Campusrepresentanter

Studentparlamentet

Valerian 1.jpg

Valerian Penzo

Medlem

Siv Sjalotte_foto Tomas Rolland.jpg

Siv Sjalotte Slettbakk

Varamedlem

Sinthuja_foto Tomas Rolland.jpg

Sinthuja Sriharan

Medlem

Daniel_foto Tomas Rolland.jpg

Daniel Fjelltveit

Varamedlem