OM OSS

Campustinget er studentdemokratiet ved UiT Campus Harstad. 
Vi jobber for studenters rettigheter og velferd.

Campustinget består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester.

I tillegg har vi et arbeidsutvalg med tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid.
Campustinget jobber uavhengig av ledelse, administrasjon på UiT, og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ. 
Hovedmålet til Campustinget er å gjøre det studiehverdagen i Harstad så god som mulig. Vi kan hjelpe til med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår vi i veiledning til rette instanser.

ARBEIDSUTVALGET

DSC08011.jpg

Rune Witon Olsen
 
Leder

leder.ctih@uit.no

DSC08009.jpg

Arne Solheim Paulsen
 
Nestleder

nestleder.ctih@uit.no

DSC07983.jpg

Stine Helen Rosenkranz

Hovedtillitsvalgt

hovedtillitsvalgt.ctih@uit.no

Campustinget jobber for dine faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter. Vi ønsker å gjøre din studiehverdag enklere og bedre.

 

CAMPUSTINGET 2021/2022

person ikon.jpg

Mari Fjeld Kvernvik

Medlem Campustinget

person ikon.jpg

Siv Sjalotte Slettbakk

Medlem Campustinget

person ikon.jpg

June Skaret

Varamedlem Campustinget

person ikon.jpg

Aune Dørmænen

Varamedlem Campustinget

person ikon.jpg

Kristin Helén Andreassen

Medlem Campustinget

person ikon.jpg

Lise-Mari Jakobsen

Medlem Campustinget

person ikon.jpg

Isabell Grønlund

Varamedlem Campustinget

person ikon.jpg

Robin Johansen

Varamedlem Campustinget

Campusrepresentanter

Studentparlamentet

DSC08011.jpg

Rune Witon Olsen

Medlem

person ikon.jpg

Lise-Mari Jakobsen

Varamedlem

person ikon.jpg

Mari Fjeld Kvernvik

Medlem

person ikon.jpg

Siv Sjalotte Slettbakk

Varamedlem