• Campustinget

Still til valg!

Updated: Feb 3, 2020


2. - 12. mars velger vi nye representanter til Campustinget i Harstad og til Studentparlamentet i Tromsø. Kandidatskjemaet er nå åpnet og vi håper mange studenter vil stille til valg.


Kandidatskjemaet finner du her.


Det velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Campustinget i Harstad, samt 2 representanter og 2 varamedlemmer for campus Harstad i Studentparlamentet ved UiT


Arbeidsutvalget besår av tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid. Foruten arbeidsutvalget, er har vi utdanningsrådgiver, fagdagsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og velferdsrådgiver i Campustinget. For mer informasjon om vervene, se våre vedtekter.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier