Søknadsskjema

VEL-midler er velferdsmidler tildelt Campustinget i Harstad fra UiT Norges Arktiske Universitet. Midlene bevilges arrangementer som bidrar til studenters velferd, herunder sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter. 

Ønsker du søknadsveiledning eller har spørsmål, ta kontakt på ctih@uit.no

Les retningslinjene her før du søker.

Søknad VEL-midler
Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier