Campustinget i Harstad
Snarveier

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

69384192_361658781415362_293084367801024

ctih@uit.no

77 05 81 53

Organisasjonskonsulent

Tone Christoffersen

VALG 2019

Her presenterer vi kandidatene for årets valg.

Det skal velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Campustinget i Harstad,

samt 2 representanter og 2 varamedlemmer for campus Harstad

i Studentparlamentet ved UiT

Stemmegivning kan gjøres på stemme.uit.no fra 25. februar kl. 12.00 til 6. mars kl.12.00.

Kandidater Campustinget i Harstad

 
Marte.jpg

Jeg ønsker å endre/jobbe med blant annet:

1. Et mer variert og spennende utvalg i kafeen, samt bedre tilbud til allergikere. 

2. Prøve å endre sensorordningen, slik at en ikke har to interne sensorer på muntlig eksamen, men en intern og en ekstern på bachelornivå. 

3. Mer varierte aktiviteter/arrangement på Campus Harstad.

4. Flere foredrag fra eksterne forelesere innenfor de ulike studieretningene. 

Barnevern

Marte R. Bjørkheim

Jeg ønsker å være med å gjøre en forskjell for studentene, og for at deres stemme skal bli hørt. Dette er et verv jeg kommer til å ta på alvor, på lik linje med de andre "vervene" jeg har som leder for Oppstarten og barsjef på Ludo Bar & Scene. Jeg ønsker spesielt å jobbe med studiestøtte under praksis. Jeg mener at kjøregodtgjørelsen er for lav, og når det i tillegg ikke dekkes for bompenger blir praksis et evig stort hull økonomisk for mange studenter. Dette blir å være en av mine kampsaker, da jeg mener det er hårreisende at studentene som lever på såpass lite penger til vanlig i tillegg skal måtte bruke en del penger på å kjøre til og fra praksis. Dette må vi få en endring på!

Vernepleie

Tone Marit L. Eira

Jeg ønsker å jobbe for å få flere grupperom, espressomaskin på studentkjøkkenet/lengre åpningstid på Panorama, og at foajeen skal bli mer brukervennlig

Økonomi og administrasjon

Christopher Amenya

Jeg brenner for en best mulig tilrettelagt og bekymringsfri studenhverdag, både på og utenfor campus. Dette gjelder særlig praksisordningene. Jeg ønsker å fortsette og være med på å utvikle UiT Harstad og utgjøre en forskjell for studentene. 

Sykepleie

Leni Rask

Jeg tror jeg vil være en stor ressurs i Campustinget, med mine gode egenskaper og smittende humør. Jeg er gira! 

Internasjonal beredskap

Fredrik D. Jore

Jørgen.jpg

Jeg ønsker å stille til valg etter et år som nestleder i Campustinget. Jeg er 2. års student på internasjonal beredskap og brenner for rettferdighet, troverdighet og at ingen studenter skal ha bekymringer rundt studiene. Det kommende året vil jeg at UiT skal få til nettstøttede undervisninger og jeg vil også fortsette det gode samarbeidet jeg har fått med de ansatte på UiT. Jeg stiller også til Studentparlamentet, hvor jeg også har hatt plass det siste året. Her vil jeg jobbe for at Harstad skal få en enda større plass på kartet og sakene er igjen nettstøttede undervisninger, men i tillegg vil jeg fortsette å jobbe med hjertesaken min som er gode løsninger på boplass i Harstad, i praksis og som går samlingsbaserte studier, både deltid og heltid. 

Internasjonal beredskap

Jørgen Arntzen

52594342_381306209332308_556006308570149

Jeg ønsker å jobbe for en bedre studentvelferd blant studentene. Flere og flere studenter sliter med psykisk uhelse, og dette må komme høyere på dagsordenen. Jeg har tidligere sittet et år som medlem av Campustinget og et år som leder, men føler jeg har fortsatt mer å bidra med. Blant annet vil jeg jobbe for at det skal åpnes for en ordning med terapihunder på campus, slik de har i Tromsø. Jeg ønsker også å arbeide videre med at det blir flere studentforeninger, og styrke de studentforeningene vi har. Studentforeninger er for mange studenter viktig for sosiale møteplasser, samtidig som det bidrar til egenutvikling og hyggelige aktiviteter. Jeg ønsker også å jobbe for at planene om flere studentboliger i Harstad realiseres. 

Vernepleie

Even Aronsen

Kristian.jpg

Jeg ønsker å jobbe for å få på plass flere plasser til å studere og flere grupperom, samt bedre stoler på grupperommene. 

Økonomi og administrasjon

Kristian Haveland

Det som engasjerer meg er at jeg kan være med å skape mer velferd og kan gi mine medstudenter mer informasjon om deres rettigheter og muligheter som student her på universitetet. 

Sykepleie

Kristoffer Nystad

Jeg er opptatt av rettferdighet. Kvinner i fokus.

Ikke redd for å ta ordet der jeg er uenig eller virkelig står for noe. Politisk engasjert.

Barnevern

Oliwia Bakos

Rune Olsen.jpg

Jeg mener det er viktig å engasjere seg i studietiden og kjempe for at studentenes stemme kommer frem. Jeg vil gjøre det jeg kan for å kunne gjøre en forskjell i studiehverdagen ved UiT. Noe av det jeg er svært opptatt av er trivsel, og vil spesielt engasjere meg i saker som omhandler studentmiljøet og forsøke å få i gang flere sosiale arrangementer. Jeg er løsningsorientert, tålmodig og blid. 

Verv jeg har hatt ved UiT:

2017/2018 Tillitsvalgt VPLBA17

2017-dd Medlem Campustinget i Harstad

2017-dd 1. vara Studentparlamentet

2017-dd Vara i budsjettkomiteen

2018-dd Leder for HSI

Vernepleie

Rune W. Olsen

valerian.jpg

Jeg ønsker å være med å bidra til endringer som bedrer alles studiehverdag. Jeg tenker det er viktig at alle studenter er likeverdige, være seg heltid, deltid - eller samlings-studenter, og at alle skal bli like mye hørt. Ja til fler fordeler for alle!

Internasjonal beredskap

Valérian Penzo

Kandidater Studentparlamentet ved UiT

 
Jørgen.jpg

Jeg ønsker å stille til valg etter et år som nestleder i Campustinget. Jeg er 2. års student på internasjonal beredskap og brenner for rettferdighet, troverdighet og at ingen studenter skal ha bekymringer rundt studiene. Det kommende året vil jeg at UiT skal få til nettstøttede undervisninger og jeg vil også fortsette det gode samarbeidet jeg har fått med de ansatte på UiT. Jeg stiller også til Studentparlamentet, hvor jeg også har hatt plass det siste året. Her vil jeg jobbe for at Harstad skal få en enda større plass på kartet og sakene er igjen nettstøttede undervisninger, men i tillegg vil jeg fortsette å jobbe med hjertesaken min som er gode løsninger på boplass i Harstad, i praksis og som går samlingsbaserte studier, både deltid og heltid. 

Internasjonal beredskap

Jørgen Arntzen

Kristoffer.jpg

Det som engasjerer meg er at jeg kan være med å skape mer velferd og kan gi mine medstudenter mer informasjon om deres rettigheter og muligheter som student her på universitetet. 

Sykepleie

Kristoffer Nystad

Jeg tror jeg vil være en stor ressurs, med mine gode egenskaper og smittende humør. Jeg er gira! 

Internasjonal beredskap

Fredrik D. Jore

Marte.jpg

Jeg ønsker å endre/jobbe med blant annet:

1. Et mer variert og spennende utvalg i kafeen, samt bedre tilbud til allergikere. 

2. Prøve å endre sensorordningen, slik at en ikke har to interne sensorer på muntlig eksamen, men en intern og en ekstern på bachelornivå. 

3. Mer varierte aktiviteter/arrangement på Campus Harstad.

4. Flere foredrag fra eksterne forelesere innenfor de ulike studieretningene. 

Barnevern

Marte R. Bjørkheim

Rune.jpg

Jeg mener det er viktig å engasjere seg i studietiden og kjempe for at studentenes stemme kommer frem. Jeg vil gjøre det jeg kan for å kunne gjøre en forskjell i studiehverdagen ved UiT. Noe av det jeg er svært opptatt av er trivsel, og vil spesielt engasjere meg i saker som omhandler studentmiljøet og forsøke å få i gang flere sosiale arrangementer. Jeg er løsningsorientert, tålmodig og blid. 

Verv jeg har hatt ved UiT:

2017/2018 Tillitsvalgt VPLBA17

2017-dd Medlem Campustinget i Harstad

2017-dd 1. vara Studentparlamentet

2017-dd Vara i budsjettkomiteen

2018-dd Leder for HSI

Vernepleie

Rune W. Olsen