Campustinget i Harstad
Snarveier

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

69384192_361658781415362_293084367801024
Tone Christoffersen

Organisasjonskonsulent

ctih@uit.no

77 05 81 53

VALG 2020 

Still til valg!

2. - 12. mars velger vi nye representanter til Campustinget i Harstad og til Studentparlamentet i Tromsø.

Hva er Campustinget?

Campustinget i Harstad er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Harstad, og består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester. Arbeidsutvalget besår av tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid. Foruten arbeidsutvalget, er har vi utdanningsrådgiver, fagdagsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og velferdsrådgiver i Campustinget. For mer informasjon om vervene, se våre vedtekter.

Hovedmålet til Campustinget er å gjøre studiehverdagen i Harstad så god som mulig. Vi jobber etter innspill fra studentmassen, og kan hjelpe deg som studerer her med det meste. 

2. - 12. mars skal det velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Campustinget i Harstad, samt 2 representanter og 2 varamedlemmer for campus Harstad i Studentparlamentet ved UiT