VALG 2021 

Valgresultatet er klart!

10. til 24. mars har studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad stemt på valget til Campustinget i Harstad (CTiH) og Studentparlamentet (SP). 

Følgende kandidater er valgt inn for perioden 2021/2022:

Rune Witon Olsen, Mari Fjeld Kvernvik, Kristin Helen Andreassen, Arne Solheim Paulsen, Siv Sjalotte Slettbakk, Stine Helen Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen. Varamedlemmer er  June Skaret,  Isabell Grønlund Rognerud, Aune Dørmænen og Robin Johansen. 

 

Kandidater valgt inn som representanter for campus Harstad til Studentparlamentet er: Rune W Olsen og Mari Fjeld Kvernvik. Varamedlemmer er Lise-Mari Jakobsen og Siv Sjalotte Slettbakk.

 

Campustinget i Harstad konstituerer seg på neste møte i Campustinget. På konstitueringen får nye medlemmer en gjennomgang hva Campustinget er, og så velges leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og vara til arbeidsutvalget. Medlemmene kan i tillegg stille til rådgiverstillinger; kommunikasjonsrådgiver, velferdsrådgiver, fagdagsrådgiver og utdanningsrådgiver. 

Campustinget i Harstad består av 11 medlemmer valgt av studentmassen i Harstad. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. Leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv. Disse utgjør arbeidsutvalget, og sammen med resterende medlemmer jobber vi med saker som er av interesse for studentene, som for eksempel bedre studentmiljø, fordeling av penger til studentforeninger og sosiale aktiviteter, klagesaker rundt eksamen og praksis og mye mer. 

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i viktige saker ovenfor blant annet UiT og Samskipnaden. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget hver vår.