VALG 2021 

Studentene i Harstad skal snart velge nytt Campusting for perioden 2021/2022 

10. til 24. mars kan alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad stemme på valget til Campustinget i Harstad (CTiH) og Studentparlamentet (SP). 12 kandidater hadde meldt seg innen fristen som var 24. februar. Vi kommer snart med mer info om hvordan du som student kan stemme på dine kandidater. 

Campustinget i Harstad består av 11 medlemmer valgt av studentmassen i Harstad. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. Leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv. Disse utgjør arbeidsutvalget, og sammen med resterende medlemmer jobber vi med saker som er av interesse for studentene, som for eksempel bedre studentmiljø, fordeling av penger til studentforeninger og sosiale aktiviteter, klagesaker rundt eksamen og praksis og mye mer. 

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i viktige saker ovenfor blant annet UiT og Samskipnaden. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget hver vår.

Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier