top of page

Engasjer deg!

Det er mange måter du som student kan engasjere deg, og bidra positivt til studentmiljøet i Harstad. Du kan stille til valg i Campustinget, Studentparlamentet og som studentrepresentant i ulike råd og utvalg ved UiT.

Du kan også delta aktivt i studentforeninger, eller starte en forening hvis du ikke finner en forening som tilbyr aktivitetene du kunne tenke deg å holde på med, eller som jobber for det du brenner for. 

Campustinget

Studentene som er med i Campustinget jobber for studentenes rettigheter og velferd,

både ved UiT i Harstad og på UiT generelt. 
 

Hver vår velges det 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Campustinget.

Når Campustinget er valgt og har konstituerende møte, velges leder, nestleder og hovedtillitsvalgt,

samt hvem i Campustinget som skal ha særlig ansvar for arbeid med kommunikasjon,  fagdag, utdanning og velferd. 

 Leder jobber fulltid for studentene, nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid,

mens resten av Campustinget jobber på frivillig basis ved siden av sine studier. 


Campustinget jobber uavhengig av ledelse, administrasjon på UiT,

og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ. 
Hovedmålet til Campustinget er å gjøre det studiehverdagen i Harstad så god som mulig.

Vi skal kunne hjelpe studentene med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår

vi i veiledning til rette instanser.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.

Campus Harstad har to faste plasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget hver vår, men er et separat valg. Du kan stille til valg både i Campustinget og Studentparlamentet, i tillegg til å stille til valg i Studentparlamentets listevalg som foregår uavhengig av campus.

Valget gjennomføres normalt i februar. Følg med for mer info. 

 

Anker SP
Anker CT
bottom of page