top of page

Høstens første CT-møte

I dag møtes Campustinget i Harstad for høstens første møte - nr 5 i møterekken i år.


På agenaden står blant annet suppleringsvalg til Campustinget, valg av nestleder og varamedlem til AU, samt Studentlivseminaret, gjennopplivning av HSI og presentasjon av det nyopprettede Harstadstudentenes Understabile forening.


Sakspapirer og protokoller til våre møter finner du her.


留言


bottom of page