top of page

Klart for CT-møte #6

Det er oktober allerede, og Campustinget gjennomfører onsdag 19. oktober Campustingmøte nr 6.

På agendaen er det blant annet flere søknader om penger til studentforeninger og studentrettede aktiviteter. VEL-middelordningen fikk et realt oppsving på antall søkere etter markedsføringstiltakene som ble gjort i september. Arbeidsutvalget har behandlet søknader på under 5 000kr, mens Campustinget i møtet skal behandle de søknadene som overstiger

5 000kr. I tillegg til VEL-midler har også Universitetskoret søkt om penger fra semesteravgiften og studentpakken.


Campustinget skal også evaluere Studentlivseminaret, samt se på muligheten for å kjøpe inn kondometui. Også Studentparlamentets opprettelse av etikkomité skal gjennomgås i møtet.


Campustingets møter er åpne for alle studenter som ønsker å delta som observatør. Onsdagens møte avholdes på klasserom 1 kl 16:00 Sakspapirer finner du her.

留言


bottom of page