top of page

Klart for konstituering

Campustinget i Harstad for perioden 2022/2023 har i ettermiddag møte hvor gjennomføring av konstituering står på agendaen. Her velges arbeidsutvalget og rådgiverrollene for neste periode.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og vara. Dette blir de studentene som påtar seg et ekstra ansvar for Campustinget i Harstad. Leder er frikjøpt 100%, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv.


Arbeidsutvalget og rådgiverposisjones arbeidsoppgaver er vedtektsfestet. Rådgiverrollene som skal velges består av vervene velferdsrådgiver, fagdagsrådgiver, utdanningsrådgiver og kommunikasjonsrådgiver.


Beskrivelser av roller og innstilling til vedtak finner du i sakspapirene her.

Comments


bottom of page