top of page

Konstituerende møte

Onsdag 5. mai gjennomfører Campustinget i Harstad konstituerende møte. På dette møtet velges leder, hovedtillitsvalgt og nestleder til Arbeidsutvalget (AU).

Nytt campusting ble valgt i mars, og på første møte etter valget skal de nyvalgte medlemmene konstituere seg selv. Møtet 5. mai gjennomføres digitalt, og vi prioriterer da å velge AU i dette møte. Konstituering av rådgiverstillinger utsettes til neste møte.


I møtet fokuseres det på en presentasjon av Campustinget for nye medlemmer. I tillegg skal Oppstarten - Fadderordningen i Harstads søknad om FAST-støtte bestemmes.


Sakspapirer og protokoller finner du her.

Comments


bottom of page