top of page

Møtekalender våren 2020


På Campustingmøte 4. desember vedtok Campustinget i Harstad følgende møtekalender for våren 2020:


Onsdag 29. januar

Onsdag 26. februar

Onsdag 25. mars

Onsdag 29. april


Sakspapirer for møtet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider en uke før møte. Der står også tidspunkt og møtested. Har du saker som du vil at Campustinget skal ta opp i sine møter kan du sende disse til ctih@uit.no


Arbeidsutvalget forbereder sakene til Campustingets møter, og her er møtekalenderen 15. januar, 12. februar, 11. mars og 15. april.

Comments


bottom of page