top of page

Rekordmange saker på CT-møtet

Onsdag 2. mars fikk Campustinget i Harstad endelig gjennomført årets første møte.

Møtet ble gjennomført digitalt og hele 20 saker var på agendaen. Vi oppsummerer noen av de viktigste sakene her:


Rolf Erik Forseth ble valgt til ny hovedtillitsvalgt etter at Stine Helen Rosenkranz valgte å trekke seg. Vi gratulerer Rolf Erik så mye med vervet i Arbeidsutvalget.


Valgperioden er 11. - 24. mars og 11 kandidater har meldt seg til 11 plasser. 7 kandidater har meldt seg som representanter til våre 2 plasser i Studentparlamentet. Det er gledelig at vi får fylt opp alle plassene, og legger nå strategier for å få opp valgdeltagelsen blant studentene. Det er også glederlig at 5 studenter fra Harstad stiller til listevalg til Studentparlamentet.


Tildelinger VEL-midler på samlet sum kr 27 842 ble vedtatt i møtet. Fire søknader ble behandlet og tre av disse fikk tilsagn. Det ble blant annet gitt støtte til rekrutteringskveld for faddere og studentsosiale aktiviteter for studenter på praktisk prosjektledelse, vernepleie og ledelse, innovasjon og marked.


Sakspapirer og protokoll finner du her.


Neste møte er satt til 6. april.


Comentarios


bottom of page