top of page

Søk på velferdsmidler!

Campustinget i Harstad fordelte på vårsemesteret kr 106 000 til sosiale aktiviteter blant studenter på campus Harstad. For høstsemesteret har vi rundt kr 150 000 igjen til fordeling, og vi ønsker oss flere søknader fra studenter.


VEL-middelordningen er penger Campustinget mottar fra UiT til studentvelferd. Det er utformet enkle retningslinjer, et online søknadsskjema og for søknadsbeløp under kr 5 000 er det kort saksbehandlingstid.


Våren 2022 fordelte Campustinget kr 106 000 kroner til 22 forskjellige tiltak. Eksempler på sosiale aktiviteter som har fått støtte fra oss er mat til kollokviegrupper, avslutninger for bachelorklasser, møtevirksomhet hos linjeforeninger og mange flere.


Har du en god idé til et sosialt eller faglig arrangement for studenter og er registrert som student ved UiT i Harstad, så kan du søke om midler. Det er høy terskel for hva som støttes, eneste er at pengene ikke skal gå til alkohol. Får du tilskudd, overføres dette til konto før arrangementet, og når aktiviteten er gjennomført, leverer du en kort rapport og kopi av kvitteringer til oss.


Det er online søknadsskjema hvor den som søker må beskrive aktivitetet, hvor mange studenter som skal delta og hva pengene skal brukes til. Et enkelt budsjett må også legges ved. Retningslinjene gir Arbeidsutvalget mulighet til å tildele beløp under kr 5 000, mens er søknadssummen høyere, tas søknaden opp i det månedlige campusting-møtet og saksbehandligstiden blir noe lengre.


Retningslinjer og online søknadsskjema finner du her.Comments


bottom of page