top of page

Søk VEL-midler hos Campustinget!

Det er mulig for grupper av studenter og studentforeninger å søke om midler til aktiviteter for studenter ved UiT i Harstad. Campustinget i Harstad har nå gjort en forenkling av retningslinjer og søknadsprosess for VEL-midlene slik at flere kan søke støtte.


Hva er VEL-midler for noe?

VEL-midler er velferdsmidler tildelt Campustinget i Harstad fra UiT Norges Arktiske Universitet. Midlene bevilges arrangementer som bidrar til studenters velferd, herunder sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter.


Hvilken aktivitet kan få støtte?

Arrangementer som kan få støtte er aktiviteter som arrangeres av og for studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad og har et sosialt og/eller faglig formål. Campustinget støtter ikke arrangement som arrangeres av andre enn studenter i Harstad, og gir heller ikke midler til alkohol.


Online søknadsskjema

For å søke, fyller man ut online søknadsskjema på våre nettsider. Vi ber om en kort og god beskrivelse av arrangementet man søker penger til. Her tar søker med hvilken aktivitet som planlegges, hvor og når, samt hvor mange studenter som deltar. Søker må legge ved et budsjett som viser inntekter og utgifter tilknyttet arrangementet.


Raske penger

Søknadene behandles fortløpende av Campustingets arbeidsutvalg. For beløp som overstiger kr 5000,- gjøres behandlingen av Campustinget i Harstad på deres månedlige møter. Ved tildeling vil søker bli kontaktet pr epost og må utfylle et tildelingsskjema med kontonummer for overføring av støtte. De som mottar støtte må levere rapport med kopi av kvitteringer i etterkant av gjennomført arrangement.Ønsker du søknadsveiledning eller har spørsmål, ta kontakt på ctih@uit.no

Comments


bottom of page