top of page

SHoT-undersøkelsen 2022

SHoT-undersøkelsen 2022 blir gjennomført fra 8. februar til 13. mars. Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselsituasjon. Vi håper du vil bidra til dette viktige arbeidet og fylle ut spørreskjemaet. Du er med i trekningen av gavekort på kr 500,- hvis du deltar.
Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit. For mer info, trykk her.
Comments


bottom of page