top of page

Si hei til AU for studieåret 22/23!

Campustinget i Harstad gjennomførte i går sin konstituering. Det vil si at vi valgte hvem som skal sitte i arbeidsutvalget og hvem som skal inneha rådgiververvene i Campustinget.


Rolf Erik, Robin og Rune er vårt nye AU! Foto: Amanda Adelaide Molvik

Det ble et hyggelig møte, med noe spenning knyttet til hvem som fikk de viktige vervene. Arbeidsutvalget for studieåret 2022-2023 er:


Leder: Rune Witon Olsen

Nestleder: Robin Johansen

Hovedtillitsvalgt: Rolf Erik Forseth

Vara til AU: Lise-Mari Jacobsen


Disse har påtatt seg et ekstra ansvar for studentdemokratiet og vil ha kontorplasser ved hovedinngangen til UiT. Stikk gjerne innom for å si hei! Kontaktinfo til AU finner du her.


Ifølge vedtektene til Campustinget i Harstad skal det også velges rådgiverposisjoner innenfor spesifikke felt. Disse får et utvidet ansvar til å følge opp studentvelferd, utdanningskvalitet fagdager og kommunikasjon. Følgende studenter ble valgt:


Velferdsrådgiver: Lise-Mari Jacobsen

Fagdagsrådgiver: Amanda Adelaide Molvik

Utdanningsrådgiver: Arne Solheim Paulsen

Kommunikasjonsrådgiver: Mari Fjeld Kvernvik


Alle faste representanter stilte til konstitueringen i tillegg til to varamedlemmer og gjest Kristian Stave fra Studentparlamentet. Protokoll fra møtet finner du her.

Comments


bottom of page