top of page

Still til valg i Campustinget!

Campustinget i Harstad og Studentparlamentet trenger kanditater til valg 2021. Har du lyst til å bidra til en bedre studenthverdag i Harstad er fristen for å melde deg som kandidat onsdag 24. februar. Du kan melde deg på via online skjema her.


10. til 24. mars kan alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad stemme på valget til Campustinget i Harstad (CTiH) og Studentparlamentet (SP). Vi jakter nå på kandidater som har lyst på et spennende og sosialt verv med store muligheter for å være med å påvirke studiehverdagen ved UiT.

Campustinget i Harstad består av 11 medlemmer valgt av studentmassen i Harstad. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. Leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv. Disse utgjør arbeidsutvalget, og sammen med resterende medlemmer jobber vi med saker som er av interesse for studentene, som for eksempel bedre studentmiljø, fordeling av penger til studentforeninger og sosiale aktiviteter, klagesaker rundt eksamen og praksis og mye mer.

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i viktige saker ovenfor blant annet UiT og Samskipnaden. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget i Harstad.

Du kan stille til valg både i Campustinget og Studentparlamentet, i tillegg til å stille til valg i Studentparlamentets listevalg som foregår uavhengig av campus. Les mer om det her.

コメント


bottom of page