top of page

VALG 2023 

Du kan stemme på dine kandidater 
10. til 24. mars 2023

Nå er det valg på kandidater til Campustinget i Harstad og til Studentparlamentet ved UiT. Valgperioden er 10. til 24. mars og stemmegivningen foregår digitalt. Alle studenter tilknyttet UiT og som har feide-innlogging kan stemme. 

Til valg for Campustinget i Harstad stiller følgende kandidater:

Robin Johansen, Amanda Adelaide Molvik, Odianne Hermansen, Vilde Sirma-Tellefsen Hveem, Simon Kleivan, Rune Witon Olsen, Liis Indregaard og Malin Pettersen Norman

Til valg for Studentparlamentet ved UiT stiller:

Robin Johansen, Amanda Adelaide Molvik, Odianne Hermansen og Rune Witon Olsen.

​Du finner presentasjon av kandidatene her.  

I år kan du stemme på disse studentpolitiske listene: Moderat Liste, Pedagogikklista, Sosialdemokratene og Venstrealliansen. 

Campustinget i Harstad består av 11 medlemmer valgt av studentmassen i Harstad. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. Vi jobber med saker som er av interesse for studentene, som for eksempel bedre studentmiljø, fordeling av penger til studentforeninger og sosiale aktiviteter, klagesaker rundt eksamen og praksis og mye mer. Leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv.

 

​​Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i viktige saker ovenfor blant annet UiT og Samskipnaden. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget i Harstad.

 

bottom of page