top of page

Ressursside for tillitsvalgte

Universitetet er ikke bare et sted for akademisk vekst, men også en arena der vi kan forme vår egen utdanningserfaring gjennom samarbeid og påvirkning. En av de mest kraftfulle måtene dere kan gjøre dette på, er ved å ta på dere rollen som tillitsvalgt eller vara. 

Hva gjør tillitsvalgte? 

1.0

Generelt om å være tillitsvalgt

I løpet av de første ukene på høstsemesteret skal alle klasser på Harstad campus velge sin klassetillitvalgt og vara. Disse studentene skal representere sin klasse gjennom studieløpet. Som klassetillitsvalgt skal du være stemmen til din klasse og representere dem i møter med emneansvarlige og Campustinget. Som klassetillitsvalgt blir du automatisk en representant i månedsmøtene med hovedtillitsvalgt. 

Hva forventes av en tillitsvalgt?

 • Snakk med studentene i klassen, hva er de opptatt av?

 • Gjennomføre emnets/klassens time månedlig

 • Ta opp saker fra månedsmøte med hovedtillitsvalgt, informasjon fra administrasjon og lignende

 • Snakk på vegne av klassen

 • Følg opp saker, be om informasjon og informer saker

 • Bidra til et godt sosialt miljø

 • Vær saklig

 • Delta på månedsmøter med andre tillitsvalgte

Du er klassens kontakt overfor

 • Faglærer, emneansvarlig, faglig og administrativ ledelse på institutt og fakultet

1.1

Klassens time

Din klasse har krav på en time i måneden for å diskutere fellessaker. Som tillitsvalgt er det du som har ansvaret for og organiserer timen. 

Målet med klassens time er at du som tillitsvalgt kan informere dine medstudenter om saker i Harstad, og at klassen skal kunne diskutere de sakene som er aktuelle. Hvis du eller klassen ikke ønsker at faglærer skal være tilstede under klassens time, kan du kreve at de går.

Hvilke saker kan dukke opp?

 • Spesifikke for sitt studium

 • Faglig

 • F.eks. timeplaner, pensum, forelesere, utdanningskvalitet, læringsmiljø

1.2

Gjennomføring av klassens time

 Snakk med din teamkoordinator/emneansvarlig for å få hjelp til å booke rom og få det inn i timeplanen. Prøv å få lagt klassens time til dager dere har undervisning for å få flest mulig til å møte opp.

 

 • Diskuter hvordan klassen oppfatter emnene, finnes det tilbakemeldinger som foreleser burde vite om?

 • Del viktig informasjon om aktiviteter, valg og lignende som arrangeres på campus eller i byen

 • Del informasjon om VEL midler, rettigheter, frister og lignende som er aktuell for klassen

 

Spør dine medstudenter om det er noe man ønsker å diskutere i klassens time, alt fra klasseavsluttning, evaluering av emnet, praksisutfordringer eller inneklima. Skriv gjerne en post på facebookgruppen til klassen, og be dem om å komme med innspill til saker på neste klassens time.

Ingen saker er dumme eller for små, og når det kommer til å legge frem saker er det viktig å legge til rette slik at flere kan ta ordet. Dersom det ikke er mange saker eller noe viktig og ta opp, kan det være greit å avslutte timen tidlig.

1.3

Etter klassens time

Som klassetillitsvalgt skal du ta med sakene fra klassen videre til de rette personene. I Harstad prøver vi først å løse saker på lavest mulig nivå. Det betyr at dersom dere har en utfordring med en foreleser eller et emne, er det fint om dere tar det opp direkte med hen først. Dersom saker som blir tatt opp i klassen omhandler flere klasser på campus, kan det være fint å diskutere dette i månedsmøte med hovedtillitsvalgt.

Fremgangsmåte: 

 • Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til faglærer).

 • Bruk de tillitsvalgte på det nivået som saken gjelder.

 • Følg tjenestevei hvis saken ikke kan løses på laveste nivå. Som oftest vil det si neste overordnede. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med hovedtillitsvalgt, Campustinget eller studiekoordinator.

 • Dokumenter saken best mulig. Saklighet er en absolutt nødvendighet.

Avtal med din teamkoordinator/emneansvarlig om hvordan dere skal legge opp møtene. Skal det være en gang i måneden? Skal du delta på teammøtene til lærerne? Dette burde dere avklare tidlig. Dersom klassen har en utfordring kan det være lurt og komme med en mulig løsning til problemet. Husk å ikke bare klag, men også ros dersom det er noe som oppleves som bra. Om problemet angår eller kan angå flere klasser/kull/trinn, kan emneansvarlig, eller den det måtte gjelde, ta det opp med hovedtillitsvalgt eller på månedsmøtene. 

2.0

Møter

 Hver måned får du innkalling til et fellesmøte med andre tillitsvalgte sammen med hovedtillitsvalgt. I disse møtene tar man opp saker som gjelder flere studenter, generell informasjon og mulighet til å diskutere interne saker. 

3.0

Dokumenter

Kontaktpersoner
Etiske retningslinjer for undervisere ved UiT
Rom oversikt

Her kan du finne ulike dokumenter som kan være til hjelp til din rolle som tillitsvalgt. Følg med gjevnlig da vi kan oppdatere fortløpende

bottom of page