top of page

Engasjer deg!

Gi studenttilværelsen din et ekstraordinært løft! Still til valg i Campustinget eller Studentparlamentet, eller være en engasjert campus representant.

Delta i spennende studentforeninger, eller start din egen hvis du ikke finner noe som samsvarer med dine interesser.

Gjør studenttiden din minneverdig ved å være en positiv kraft for deg selv og dine medstudenter

01 

Campustingt

Campustinget

Campustinget, bestående av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer, jobber for studentenes rettigheter og velferd ved UiT i Harstad. Ledet av en fulltidsengasjert leder, med heltidsnestleder og hovedtillitsvalgt, tar de opp saker basert på studentenes behov.

 

Målet er å forbedre studiehverdagen i Harstad ved å gi støtte og veiledning, enten direkte eller ved å henvise til rette instanser.

02

Studentparlamentet

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organ for UiT-studenter, jobber for bedre universitetstilbud og rettigheter. Campus Harstad har to faste plasser,, valgt samtidig som Campustinget om våren. Du kan stille til valg i begge, inkludert Studentparlamentets listevalg. 

Normalt skjer valget i Februar. Følg med for mer informasjon

03

Studentliv

Studentforeninger og studentliv

Vil du vite hva som skjer i studentmiljøet? Eller kanskje du bare trenger litt hjelp med å finne din gjeng?

Bli kjent med folk som liker det samme som deg, eller start en egen studentforening om du ikke fant din studentforening

AV STUDENTER FOR STUDENTER

bottom of page