top of page

OM OSS

Campustinget er studentdemokrateiet ved UiT Campus Harstad

Vi jobber for studenters rettigheter og velferd

Campustinget består av totalt 11 medlemer: 7 faste- og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester

I tillegg har vi et arbeidsutvalg med fire medlemmer hvor leder jobber fulltid, nestleder og hovedtillitsvalgt, siste person i AU er en vara medlem som skal være oppdatert på saker i arbeidsutvalget

Campustinget jobber uavhengig av ledelse og administrasjon på UiT, og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ

Hovedmålet vårt er å gjøre studiehverdagen i Harstad så god som mulig

Vi kan hjelpe med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår vi i veiledning til rette instanser

ARBEIDSUTVALGET

Vilde Hveem.jpg
Vilde Hveem

AU vara

Robin.jpg
Robin Johansen

Leder

Kommunikasjonsrådgiver

Liis.jpg
Liis Indregaard

Nestleder

Amanda.jpg
Amanda Molvik

Hovedtillitsvalgt

Fagdagsrådgiver

Campustinget jobber for dine faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter
Vi ønsker å gjøre din studeihverdag enkler og bedre

CAMPUSTINGET 23/24

Tone.jpg
Tone Christoffersen

Organisasjonskonsulent

Malin.jpg
Malin Pettersen Normann

Medlem Campustinget

Simon.jpg
Simon Kleivan

Medlem Campustinget

Rune.jpg
Rune Witon Olsen

1. Vara medlem Campustinget

stian wix.png
Stian-André Kristoffersen
mina wix.png
Mina Thu Lilleberg

2. Vara medlem Campustinget

3. Vara medlem Campustinget

Odianne.jpg
Odianne Hermansen

Medlem Campustinget

person ikon.jpg
Cherie Holand

4. Vara medlem Campustinget

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved
UiT Norges arktiske universitet.


Vi sørger for at UiT-studenter blir hørt i både store og små saker

studentparlamentet.jpg

Campusrepresentanter - Studentparlamentet

Rune.jpg
Rune Witon Olsen

Representant

Robin.jpg
Robin Johansen

Representant

Amanda.jpg
Amanda Molvik

Vara representant

Odianne.jpg
Odianne Hermansen

Vara representant

bottom of page