top of page

OM OSS

Campustinget er studentdemokrateiet ved UiT Campus Harstad

Vi jobber for studenters rettigheter og velferd

Campustinget består av totalt 11 medlemer: 7 faste- og 4 varamedlemmer som blir valgt hvert vårsemester

I tillegg har vi et arbeidsutvalg med fire medlemmer hvor leder jobber fulltid, nestleder og hovedtillitsvalgt, siste person i AU er en vara medlem som skal være oppdatert på saker i arbeidsutvalget

Campustinget jobber uavhengig av ledelse og administrasjon på UiT, og jobber med saker som er av interesse for studentene, etter innspill fra studentmassen eller eget initiativ

Hovedmålet vårt er å gjøre studiehverdagen i Harstad så god som mulig

Vi kan hjelpe med det meste, og dersom saken går utenfor vårt arbeidsområde bistår vi i veiledning til rette instanser

ARBEIDSUTVALGET

Simon.jpg
Simon Kleivan

Leder

Liis.jpg
Liis Meitus Indregaard

Nestleder

4.png
Cherie Holand

Hovedtillitsvalgt

Campustinget jobber for dine faglige, økonomiske og demokratiske rettigheter
Vi ønsker å gjøre din studiehverdag enkler og bedre

CAMPUSTINGET 23/24

Malin.jpg
Malin Pettersen Norman

Medlem Campustinget

Odianne.jpg
Odianne Hermansen

Medlem Campustinget

Rune.jpg
Rune Witon Olsen

Medlem Campustinget

mina wix.png
Mina Thu Lilleberg

Medlem Campustinget

Vara Arbeidsutvalget

Tone.jpg
Tone Christoffersen

Organisasjonskonsulent

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved
UiT Norges arktiske universitet.


Vi sørger for at UiT-studenter blir hørt i både store og små saker

studentparlamentet.jpg

Campusrepresentanter - Studentparlamentet

Rune.jpg
Robin.jpg
Odianne.jpg
Amanda.jpg
Rune Witon Olsen
Robin Johansen
Odianne Hermansen
Amanda Molvik

Representant

Representant

Vara representant

Vara representant

bottom of page