top of page
søk midler 2.png
Er du student ved UiT campus Harstad? Campustinget i Harstad fordeler midler til aktiviteter gjennom følgende ordninger:
VEL-MIDLER
Vel-midler
Campustinget i Harstad deler ut penger på vegne av UiT til faglige og sosiale aktiviteter i støtteordningen VEL-midler.
Det er ingen søknadsfrist, og Campustinget behandler søknader fortløpende etter følgende rutine:

- Søknadsbeløp under kr 5 000 behandles av Arbeidsutvalget (AU) i ukentlige møter
- Søknadsbeløp over kr 5 000 behandles i CT-møter som gjennomføres måndelig*
 
VEL-midlene har egne retningslinjer som du finner her. Hovedregelen er at aktiviteten må være i regi av studenter tilknyttet UiT Norges Artiske universitet Campus Harstad

Du søker via nettskjema og før du fyller ut søknadsskjema, anbefaler vi at du leser gjennom følgende

*For at søknaden over kr 5 000 skal kunne behandles på førstekommende CT-møte
MÅ søknad
 leveres senest 8 dager før møtet. Sjekk ut møteplanen her.
FAST-MIDLER
FAST-midler
FAST-midlene er avsett fra semesteravgiften som studenter betaler inn hvert semester. Midlene skal gå til oppstartsstøtte og driftsstøtte for studentforeninger.
Retningslinjer finne du her
Søknader til FAST har ingen søknadsfrist og søknader behandles i de månedlige CT-møtene. Det anbefales at du tar kontakt med Campustinget i Harstad i god tid før du leverer søknad for rådgiving og søkerveiledning
Ønsker du å starte studentforening, kan du kontakte Campustinget i Harstad. Du finne også mange gode tips til å starte forening hos Studentliv hos Samskipnaden
Utviklet av Vilde Hveem & Liis Indregaard
bottom of page