top of page
-FÅ DET EKSTRA GØY SOM STUDENT-

Slik søker du VEL-midler

Ønsker du å finne på ting sammen med dine medstudenter? Vil du arrangere et foredrag eller samle klassen for en filmkveld? Kanskje du vil overraske kollokviegruppa med noe digg til lunsj? Eller kanskje slå på stortromma og arrangere en stor fest for hele campus?

Campustinget i Harstad deler ut penger på vegne av UiT til faglige og sosiale aktiviteter i støtteordningen VEL-midler. Det er ingen søknadsfrist, og Campustinget behandler søknader fortløpende etter følgende rutine:

- Søknadsbeløp under kr 5 000 behandler av Arbeidsutvalget (AU) i ukentlige møter

- Søknadsbeløp over kr 5 000 behandles i CT-møtes som gjennomføres månedlig

VEL-midlene har egne retningslinjer som du finner her

 

Det er begrenset med midler, og for at flest mulig skal nye godt av potten, må Campustinget gjøre prioriteringer. For våren 2024 er tiltak til bedring av klassemiljø, aktiviteter på tvers av kull og åpne og inkluderende arrangement prioritert. Søkere bes budsjettere med egenandel. Dvs at Campustinget ikke fullfinansierer arrangementer.

 

Hovedregelen er at aktiviteten må være i regi av studenter tilknyttet UiT Norges artiske universitet Campus Harstad. 

Du søker via nettskjema og før du fyller ut søknadsskjema, anbefaler vi at du leser gjennom følgende.

Slik søker du støtte til studentaktivitet:

101 hvordan søke

Følg disse 6 stegene for å søke støtte

1. Planlegg hva du/dere skal gjøre

Skriv en kort tekst om hva der skal gjøre. Beskriv så godt det går. Når skal det skje? Hvem skal delta? Hva skal dere gjøre? Hvorfor er det viktig at dere får støtte til aktiviteten?

3. Send søknad på campustinget.no

Du søker via nettskjema her. I søknadsskjema må du fylle ut felter for:

Navn på søker

- E-postadresse

- Hvem som søker på vegne av (forening, kull, studentgruppe)

- Tittel på aktivitet (f.eks. filmkveld)

- Dato for aktiviteten

- Estimert antall studenter som skal delta

- Prosjektbeskrivelse

- Budsjett

- Kontonummer for utbetaling av støtte

5. Gjennomfør aktiviteten

Der gjennomfører aktiviteten som beskrevet i søknaden og har det gøy!

 

Vi er glad i å se hva studenter gjør, gjerne tagg oss på en story på instagram eller send oss et bilde

6. Lever rapport og kopi av kvitteringer

Når dere har gjennomført aktiviteten, skriver dere en kortfattet rapport om hvordan det gikk.

 

Her tar dere med når og hvor aktiviteten ble gjennomført, hvor mange som deltok og om ting gikk etter planen.

 

Kopi eller bilde av kvitteringer for utlegg dere har hatt til arrangementet skal legges ved. 

 

Rapport og kopi av kvitteringer sendes til Campustinget pr epost soknad.ctih@uit.no innen 14 dager etter gjennomført arrangement. 

 

Støttemidler som ikke er brukt skal refunderes til Campustingets konto.

2. Sett opp et budsjett

Hva koster det dere skal gjøre? Prøv å beregne kostnadene så godt dere kan, og gjør et forsøk på å være realistisk i budsjetteringen. Er det en dyr aktivitet dere skal gjennomføre, må dere se på om dere finner penger flere plasser, for eksempel hos sponsorer eller ved egenandeler fra deltagerne.

Husk at støtten fra Campustinget ikke kan brukes på alkohol og at dere legger inn egenandel i budsjettet. 

 

4. Få penger

Etter at søknaden er sendt, behandler Campustinget i Harstad søknaden. Er søknadsbeløpet under kr 5000 behandles søknaden på neste AU-møte. Disse gjennomføres ukentlig.

Er søknadsbeløpet over kr 5000, er det CT-møtet som behandler søknaden i sitt månedlige møte. Møteplan finner du her

 

Vær obs på at sakspapirer til disse møtene sendes ut en uke før møtet, så hvis det er behov for mange penger, være ute i god tid med søknaden.

Når Campustinget i Harstad har behandlet søknaden, vil du få e-post om søknaden er godkjent eller avslått.

Får du støtte vil du få vite hvilket beløp Campustinget gir og pengene utbetales til oppgitt konto i forkant av arrangementet.

 

Vi stoler på at pengene blir brukt som beskrevet i søknaden.

bottom of page