top of page

Søknadsskjema

VEL-midler er velferdsmidler tildelt Campustinget i Harstad fra UiT Norges Arktiske Universitet. Midlene bevilges arrangementer som bidrar til studenters velferd, herunder sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter. 

 

Ønsker du søknadsveiledning eller har spørsmål, ta kontakt på soknad.ctih@uit.no

Les retningslinjene her før du søker.

Søknad VEL-midler

Takk for innsending. Vi tar kontakt med deg pr epost.

bottom of page