top of page

Møteplan

Både Campustinget og tillitsvalgte har møter hver måned, sjekk ut når neste møte er her

Sakspapirer og ulike dokumenter finner du her

CAMPUSTINGMØTER
Møte # 1 - 28.08.2024
TILLITSVALGTMØTER
Møte dato for høst 2024 er ikke satt enda.
bottom of page