top of page

Bli tillitsvalgt for din klasse!

På starten av høstsemesteret velger hver klasse ved UiT Harstad sine tillitsvalgte som skal være klassens kontaktperson mellom studentene og universitetet. Det er et viktig verv, og her kan du lese mer om hvorfor du skal melde deg som tillitsvalgt.


Som tillitsvalgt representerer du klassen din i saker som omhandler studiene. Det vil si at du er klassens stemme inn mot kullkoordinator/studieveileder, faglærere og emneansvarlige. Det kan innebære å gi tilbakemeldinger på undervisning, utfordringer med timeplaner, pensum, forelesere og læringsmiljøet. Du er også klassens kontaktpunkt inn mot Campustinget i Harstad, og holder hovedtillitsvalgt oppdatert på viktige saker for klassen.


Den tillitsvalgte vil få en solid mulighet til å bedre studiehverdagen for medstudenter og kommende studenter, du får et nettverk av venner som du ellers ikke ville fått, tilbud om kursing, opplæring og opparbeider deg erfaring som du vil ha bruk for i jobbsammenheng senere.


Hva forventes av en tillitsvalgt?

· Snakk med dine medstudenter, hva er de opptatt av?

· Gjennomfører klassens time og tar opp saker som er aktuelle for dere

· Gi tilbakemeldinger til kullkoordinator/studieveileder

· Videreformidle informasjon til klassen på ting som rører seg i studentmiljøet


Tillitsvalgtordningen administreres av Campustinget i Harstad og de tillitsvalgte har jevnlig dialog med hovedtillitsvalgt i Arbeidsutvalget. Det inviteres til månedlige møter med tillitsvalgte fra de andre kullene på Campus Harstad. Her diskuterer vi felles saker for studentmiljøet og legger opp til sosiale aktiviteter for tillitsvalgte. Campustinget inviterer til et tillitsvalgtseminar i starten av semesteret hvor vi går gjennom alt som en tillitsvalgt trenger å vite for å utføre sitt oppdrag best mulig. Mer info om dette kommer. Enkelte av instituttene gjennomfører i tillegg egne kurs for sine tillitsvalgte.


Vi håper du stiller til valg som tillitsvalgt!

Comments


bottom of page