top of page

Fordeling av FAST-midler

En av de viktigste sakene til behandling på Campustingmøtet 9. september var fordeling av FAST-midler. Både Oppstarten, HSI og Galleriet Studenthus hadde søkt om midler, og alle fikk innvilget søknadssum.


Campustinget i Harstad fordeler driftsstøtte til studentforeninger. FAST-midlene er avsatt fra semesteravgiften som studenter betaler inn til Samskipnaden.


Følgende ble bevilget:


Søknad 1: Harstadstudentenes idrettslag – HSI fikk innvilget FAST-midler for 2020/2021 på kr 130 000,- Aktiviteten starter opp nå i høst, og hoveddelen av støtten brukes på halleie.


Søknad 2: Galleriet Studenthus som drifter Ludo Bar & Scene, fikk kr 50 000,- for høsten 2020 for å satse på flere mindre arrangement, samt videreutvikling av quiz.


Søknad 3: Oppstarten fikk en tilleggsbevilling på kr 20 000,- for å få realisert aktivitetsfestivalen StudentFryd som ble arrangert 15. til 22. september.


Til fordeling for 2020, gjenstår en pott på kr 65 000,- Campustinget i Harstad ønsker at denne potten fordeles til nyoppstartede studentforeninger, og vil ha et fokus på arbeidet med dette utover høsten.


Comments


bottom of page