top of page

Still til valg!

Oppdatert: 3. feb. 2020


2. - 12. mars velger vi nye representanter til Campustinget i Harstad og til Studentparlamentet i Tromsø. Kandidatskjemaet er nå åpnet og vi håper mange studenter vil stille til valg.Det velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Campustinget i Harstad, samt 2 representanter og 2 varamedlemmer for campus Harstad i Studentparlamentet ved UiT


Arbeidsutvalget besår av tre medlemmer, hvor leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt jobber deltid. Foruten arbeidsutvalget, er har vi utdanningsrådgiver, fagdagsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og velferdsrådgiver i Campustinget. For mer informasjon om vervene, se våre vedtekter.

Comments


bottom of page