top of page

Valgresultatet er klart!

10. til 24. mars har studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad stemt på valget til Campustinget i Harstad (CTiH) og Studentparlamentet (SP). Nå er valgresultatet klart!

Følgende kandidater er valgt inn for perioden 2021/2022:

Rune Witon Olsen, Mari Fjeld Kvernvik, Kristin Helen Andreassen, Arne Solheim Paulsen, Siv Sjalotte Slettbakk, Stine Helen Rosenkranz og Lise-Mari Jakobsen. Varamedlemmer er June Skaret, Isabell Grønlund Rognerud, Aune Dørmænen og Robin Johansen.

Kandidater valgt inn som representanter for campus Harstad til Studentparlamentet er: Rune W Olsen og Mari Fjeld Kvernvik. Varamedlemmer er Lise-Mari Jakobsen og Siv Sjalotte Slettbakk.

Campustinget i Harstad konstituerer seg på neste møte i Campustinget. På konstitueringen får nye medlemmer en gjennomgang hva Campustinget er, og så velges leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og vara til arbeidsutvalget. Medlemmene kan i tillegg stille til rådgiverstillinger; kommunikasjonsrådgiver, velferdsrådgiver, fagdagsrådgiver og utdanningsrådgiver.


Comments


bottom of page