top of page

Velkommen! 

Campustinget i Harstad består av dine medstudenter som har blitt valgt av studentene til å jobbe for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved UiT i Harstad. Sammen med studentene utgjør vi studentdemokratiet lokalt. 

På denne nettsiden kan du komme i kontakt med oss, søke midler til arrangementer og finne aktuelle studentfordeler.

fasade uit.jpg
bottom of page