top of page
Styremote_i_Harstad_juni_2023_UIT_21752_Foto_Tomas_Rolland.JPG

Valg 2024

Valget for 2024 er nå avsluttet med følgende resultat: 

 

Valg til Campustinget i Harstad

6 kandidater stilte til valg og følgende ble valgt: 

Liis Meitus Indregaard, Cherie Holand, Simon Kleivan, Amanda Molvik, Andreas Johan Kvile og Odianne Hermansen. Campustinget konstituerer seg i CT-møte tirsdag 14. mai.  

 

 

Valg av campus Harstad sine representanter til Studentparlamentet

5 kandidater stilte til valg, og valgresultatet er som følger:

Faste representanter er Liis Meitus Indregaard og Robin Johansen, vara er Simon Kleivan og Amanda Molvik. 

Følgende valg ble gjennomført:

1

Campustinget i Harstad

Campustinget jobber med saker som er av interesse for studentene. Vi har et stort fokus på studentmiljø, deler ut penger til sosiale aktiviteter og har ansvaret for oppfølging av kulltillitsvalgte. 

Campustinget består av 11 medlemmer. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. 

2

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene

Studentparlamentet består av 25 representanter fra hele UiT, og har månedlige møter i Tromsø. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet.

3

Studentpolitiske lister

19 plasser i Studentparlamentet går til studentpolitiske lister. Disse fungerer på samme måte som politiske partier og har sine kampsaker de jobber med.

 

Lister du kan stemme på:

Moderat Liste

Sosialdemokratene

Venstrealliansen UiT

Allmote_UiT_i_Harstad_UIT_06920_Foto_Tomas_Rolland.JPG

Still til valg

​Valgperioden er 11. - 22. mars 2024. Valget foregår elektronisk, og alle studenter som har betalt semesteravgift ved UiT kan stemme ved valget. For å få tilgang til stemmesystemet logger du inn med feide.

Stemmegivningen åpnet mandag 11. mars kl 08:00 og ble avsluttet fredag 22. mars kl. 11:00

bottom of page