top of page
Tillitsvalgte ved campus Harstad påvirker din studiehverdag på UiT

Tillitsvalgt

Viste du at alle studenter ved Campus Harstad kan bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt får du muligheten til å påvirke beslutninger som påvirker studentenes hverdag. Bli en del av gjengen og få en verdifull erfaring på kjøpet!

Som tillitsvalgt får du

1

Et spennende sosialt nettverk

Gjennom å være tillitsvalgt knytter man kontakter på tvers av studierettninger, og man kan opparbeide seg et nettverk som kan dra ulike fordeler av!

2

Verdifull erfaring med å jobbe med mennesker!

Man lærer hvordan man går frem i saker, hvordan man snakker med autoritetspersoner og hvordan man kan løse problemer på best mulig måte!

3

Muligheten til å bestemme utviklingen på universitetet

Som tillitsvalgt jobber man aktivt for sin egen og medstudenters studiesituasjon!

Har du spørsmål til de tillitsvalgte, om rollen eller annet om studiehverdagen?

Campustinget svarer deg gjerne!

Send oss en e-post eller kom innom kontoret vårt på campus

Vil du ha bistand til å arrangere valg av tillitsvalgt?

Hovedtillitsvalgt kan hjelpe dere arrangere og utføre valget

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Utviklet av Amanda Molvik & Vilde Hveem

bottom of page