top of page

Søke midler

Det er mulig for grupper av studenter og studentforeninger å søke om midler til aktiviteter for studenter ved UiT i Harstad. Det er to støtteordninger man kan søke midler fra gjennom Campustinget og budsjettkomiteen.

VEL

VEL er en ordning hvor studenter kan søke på velferdsmidler som UiT i Harstad har satt av.   Midlene skal gå til arrangementer som bidrar til studenters velferd, enten det er sosialt eller faglig.

Det er kort saksbehandlingstid og online søknadsskjema.

FAST

FAST-midlene er avsatt fra semesteravgiften som studenter betaler inn. Midlene skal gå til oppstartsstøtte og driftsstøtte for studentforeninger. Det er ikke mulig å søke på disse midlene med mindre man har startet en studentforening ved UiT i Harstad, og har fått organisasjonsnummer og bankkonto til foreningen. Hvis du har lyst til å starte en studentforening kan du få råd og veiledning av våre organsiasjonskonsulenter gjennom Samskipnaden Studentliv.

Les mer om å starte forening her.

Samskipnaden Studentliv har laget en oversikt over studentforeningene som allerede er etablert ved Campus Harstad. Se på oversikten om du finner en forening som passer til dine interesser. 

Hvis ikke, hjelper Samskipnaden Studentliv deg til å starte en forening. Våre organisasjonskonsulenter kan gi deg råd og veiledning om oppstart og drifting av studentforening.

bottom of page