top of page

Campustingmøte nr 2


Onsdag 6. april gjennomføres Campustingmøte nr 2 kl. 15:30 på klasserom 1. Til møtet er også de nyvalgte medlemmene for studieåret 2022/2023 invitert. Opprinnelig skulle dagens møte valgt sitt arbeidsutvalg, men pga. sykdom er konstitueringen utsatt til neste møte. Da velges også rådgiververvene i Campustinget.


Av saker på agendaen finner vi status på fordeling av vel-midler, orienteringssaker om bilforening, delegater til NSO, valg til Studentparlamentet og budsjettinnspill for driftsstøtte for 2023. Sakspapirer finner du her.


Minner om at Campustingets møter er åpne for alle studenter, så om du ønsker å delta som observatør, kan du bare ta kontakt med oss.

留言


bottom of page