• Campustinget

Vårt nye arbeidsutvalg

Onsdag 29. april gjennomførte Campustinget i Harstad konstituerende møte del 1 via zoom hvor nytt Arbeidsutvalg (AU) ble valgt.


Ny leder er Rune Witon Olsen, nestleder er Daniel Berg Fjelltveit og hovedtillitsvalgt er Sinthuja Rohini Sriharan. Overlapp mellom avtroppende og påtroppende arbeidsutvalg vil foregå nå i løpet av mai.


På møtet i mai vil Campustinget velge vara til AU, samt rådgiverstillinger.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier