• Campustinget

Ny hovedtillitsvalgt

Vi ønsker Rune W. Olsen velkommen som ny hovedtillitsvalgt. Han tar over vervet etter Camilla Fors, og vil fungere som hovedtillitsvalgt ut studieåret.

Vi takker Camilla for innsatsen!


0 views
Campustinget i Harstad

Vi jobber for å ivareta de faglige, økonomiske og demokratiske rettighetene til studenter ved            UiT i Harstad. 

Epost: ctih@uit.no

Telefon: 77 05 81 40

Snarveier