top of page

Studentparlamentet vedtar å øke semesteravgiften.

Oppdatert: 12. feb. 2019

Studentparlamentet ønsket enstemmig semesteravgiftsøkningen på 70,- velkommen under sitt møte 22.01.2019. Håpet er at det skal bidra til å bedre velferden til studentene.


Studentparlamentet ved UiT-Norges Arktiske Universitet har vedtatt å øke semesteravgiften med 70,-

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for studenter i Norge. Avgiften betales inn til en studentsamskipnad og brukes på tiltak som forbedrer velferdstilbudet for studentene tilknyttet samskipnaden. Beløpet på avgiften, samt bruken av det, godkjennes av styret til samskipnadene. Eventuelle endringer i beløpet må godkjennes av kunnskapsdepartementet.


På møtet 22.01 vedtok studentparlamentet ved UiT at de ønsket en økning i semesteravgiften velkommen. Begrunnelsen var klar; dette skulle bidra til å øke studentvelferden betraktelig. Totalbeløpet som skal komme studentene til gode er drøyt 1 050 00 kroner. Av disse vil campus Harstad og de øvrige campusene utenfor Tromsø få 100 000,-. Dette vil gjøre at vi kan ha en betydelig økning i fordeling av velferdsmidler til studentforeninger og organisasjoner lokalt.


Gjennom studentliv skal det skapes et inkluderende og godt studentmiljø som ivaretar alle studenter.


En del av midlene vil også gå til å få på plass en styrkning av styrke tilbudet i studentrådgivninga for Tromsø med en 100% psykologstilling. Dette er delvis finansiert av UiT og de resterende 300 000 skal finansieres gjennom økning av semesteravgiften. Harstad har tidligere fått en økning i sin studentrådgivningstjeneste gjennom en 100% stilling som besittes av vår egen eminente studentrådgiver Vibeke Høydahl.


Deretter er det tenkt 750 000,- av de økte semesteravgiftsmidlene skal gå til Studentliv. Dette er en ny tjeneste fra samskipnaden. Gjennom Studentliv skal det skapes et inkluderende og godt studentmiljø som ivaretar alle studenter. Studentliv skal være en synlig tjeneste på alle campus, med lav terskel. Studentliv skal koordinere, fremme og bekjentgjøre sosiale tiltak som allerede finnes på campus, slik at flere studenter vet hva, hvor og når det arrangeres begivenheter og aktiviteter. I tillegg skal det fortsette arbeidet samskipnaden har gjort med å styre studentforeningene gjennom kurs, rådgiving, møteplasser og felles arenaer for profilering.


Campusrepresentantene fra Harstad stemte sammen med resten av studentparlamentet for en økning av semesteravgiften på 70,-. Dette fordi man ser potensialet i økt studentaktivitet som dette kan gi. Vi håper at dette vil komme studentene på campus tilgode på en god måte.

Σχόλια


bottom of page