top of page

Meld deg som kandidat!

Campustinget i Harstad og Studentparlamentet søker etter kanditater til valget 2022. Har du lyst til å bidra til en bedre studenthverdag i Harstad er fristen for å melde deg som kandidat torsdag 24. februar.


Du kan melde deg på via online skjema her eller komme innom Campustingkontoret.

Vi ønsker kandidater som har lyst på et spennende og sosialt verv med store muligheter for å være med å påvirke studiehverdagen ved UiT. 11. til 25. mars kan alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet Harstad stemme på valget til Campustinget i Harstad (CTiH) og Studentparlamentet (SP).

Campustinget i Harstad består av 11 medlemmer valgt av studentmassen i Harstad. Det er 7 faste representanter og 4 varamedlemmer. Vi jobber med saker som er av interesse for studentene, som for eksempel bedre studentmiljø, fordeling av penger til studentforeninger og sosiale aktiviteter, klagesaker rundt eksamen og praksis og mye mer. Leder jobber fulltid for studentene, mens nestleder og hovedtillitsvalgt er honorerte verv.

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT, og jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i viktige saker ovenfor blant annet UiT og Samskipnaden. Campus Harstad har to faste plasser + to varaplasser i Studentparlamentet. Disse velges samtidig som Campustinget i Harstad.

Du kan stille til valg både i Campustinget og Studentparlamentet, i tillegg til å stille til valg i Studentparlamentets listevalg som foregår uavhengig av campus. Les mer om Studentparlamentet her.

Comentarios


bottom of page