top of page

Meld deg som tillitsvalgt

Hver høst velger hvert kull ved UiT Harstad sine tillitsvalgte som skal være klassens kontaktperson mellom kullet og skolen. Det er et viktig verv, og her kan du lese mer om hvorfor du skal melde deg som tillitsvalgt.


Som tillitsvalgt representerer du kullet din i alle saker som omhandler studiene. Det vil si at du er kullets stemme inn mot kullkoordinator, faglærere og emneansvarlige. Det kan innebære å gi tilbakemelding på undervisning, hjelpe medstudenter med saker og holde kontakt med Campustinget om ting som rører seg på ditt studium.


Den tillitsvalgte vil få en solid mulighet til å bedre studiehverdagen for dine medstudenter og kommende studenter, du får et nettverk av venner som du ellers ikke ville fått, tilbud om kursing, opplæring og opparbeider deg erfaring som du vil ha bruk for i jobbsammenheng.


Hva forventes av en tillitsvalgt?

  • Snakk med andre studenter, hva er de opptatt av?

  • Gjennomfører "klassens time", ta opp saker og informer ditt kull

  • Følg opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater fra emneevalueringer

  • Tillitsvalgte er medlem av Campustinget i Harstad og deltar på månedlige møter med de andre tillitsvalgte fra andre kull

Som tillitsvalgt kan du få opp saker som er spesifikke for ditt studium. Det kan være saker som omhandler utdanningskvalitet, utfordringer med timeplan, pensum, forelesere og læringsmiljøet.


Campustinget skal høsten 2020 gjennomføre et tillitsvalgtseminar hvor vi går gjennom alt det en tillitsvalgt trenger å vite for å utføre sitt oppdrag best mulig. Mer info om dette kommer. Enkelte av fakultetene og instituttene gjennomfører også egne kurs.


Vi håper du stiller til valg som tillitsvalgt!

Commentaires


bottom of page